Sociālais dienests uzlabo klientu apkalpošanas kvalitāti

  

Lielākā daļa klientu vēršas Sociālajā dienestā pēc pašvaldības sociālajiem pabalstiem un dažādiem materiālo atbalstu veidiem. Daugavpils Dome sniedz 8 sociālo pabalstu veidus un vairāk nekā 20 materiālo atbalstu veidus dažādām iedzīvotāju kategorijām. Līdz nesenam laikam Sociālā dienesta tīmekļa vietnē www.socd.lv  bija izvietotas 36 dažādas iesniegumu veidlapas sociālās palīdzības saņemšanai.
Lai atvieglotu un vienkāršotu Sociālā dienesta klientiem sociālās palīdzības noformēšanu, Dienesta speciālisti izstrādāja jaunus veidlapu paraugus. Tagad to ir tikai 10. Kā atzīmēja Sociālā dienesta vadītāja Līvija Drozde, jaunās veidlapas ievērojami samazina birokrātisko slogu gan klientiem, gan Sociālās palīdzības nodaļas darbiniekiem. Piemēram, daudzbērnu ģimenes var noformēt visus pienākošos atvieglojumus un pabalstus, iesniedzot tikai vienu iesniegumu. Bet    maznodrošinātās vai trūcīgās mājsaimniecības  statusa piešķiršanai, vienlaikus var noformēt arī mājokļa  pabalstus. Bez tam, Sociālajā dienestā var vērsties jebkurā jautājumā, uzrakstot iesniegumu brīvā formā. Visas veidlapas ir interaktīvās, tās var lejupielādēt un aizpildīt datorā.

VEIDLAPU  SARAKSTS

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus attālināti:

  • e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastē Lāčplēša ielā 39 (no pagalma puses) vai 
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciāliste Marina Gorkina

Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.02.2021 14:36