Sociālie darbinieki svin profesionālos svētkus

  

Ik gadu novembra otrajā otrdienā tiek atzīmēta Sociālā darbinieka diena. Šajos svētkos tradicionāli tiek sumināti cilvēki, kuri ir visbiežāk saskaras ar iedzīvotāju problēmām un meklē risinājumus, lai palīdzētu. Diemžēl, šogad situācija ieviesusi savas korektīvas: apsveikumu vietā sociālā darba veicēji pieņem arvien jaunus izaicinājumus, apliecinot savu pašaizliedzību un profesionalitāti.
Jau kopš marta Daugavpils Sociālais dienests cīnās ar koronavīrusa izplatības skarbajām sekām, sniedzot palīdzīgo roku gan nevarīgajiem pilsētniekiem, gan tiem, kas absolūti negaidīti nonākuši ļoti sarežģītās dzīves situācijās. Šajā laikā jāprot ļoti ātri organizēties darbam pilnīgi neprognozējamos apstākļos: šobrīd vairāki Klientu apkalpošanas centra un citu nodaļu darbinieki atrodas uz slimības lapas un izolācijā saistībā ar COVID-19. Taču arī ar ierobežotiem cilvēkresursiem iestādei izdodas nodrošināt iedzīvotāju nepārtrauktu apkalpošanu.

Daugavpils pašvaldībā sociālajā jomā strādā vairāk nekā 300 darbinieki. Viņi sniedz  konsultācijas un sociālos pakalpojumus, nodrošina mājas aprūpi, atbalsta Sociālās un Nakts patversmes iemītniekus, Ģimenes atbalsta centra un Grupu dzīvokļu klientus, rūpējas par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, par kuru otrajām mājām ir kļuvis Dienas centrs Arhitektu ielā. Arī šogad, lai gan ne tik svinigā gaisotnē kā parasti, Domes Pateicības rakstu par apzinīgu, augsti profesionālu pienākumu pildīšanu saņems vairāki nozares speciālisti. Taču pašvaldība augstu vērtē ikviena sociālā darbinieka pašaizliedzīgo darbu.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 11.11.2020 07:06