Sociālie pakalpojumi kļūst pieejamāki

  

2021.gada 11.februārī stājās spēkā grozījumi Saistošajos noteikumus Nr.21 Daugavpils pilsētas domes  saistošie noteikumi Nr.21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi"   Šie  noteikumi paredz, ka Sociālos pakalpojumus Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē "Sociālais dienests" var pieprasīt persona vai viņas likumiskais pārstāvis, ja persona savu dzīvesvietu ir deklarējusi pašvaldībā, izņemot personas, kurām nepieciešami sociālie pakalpojumi Naktspatversmē.  Grozījumi paredz, ka ja personai objektīvu apstākļu dēļ nav deklarētās dzīvesvietas, tiek izvērtēta iespēja personai sniegt psihosociālu palīdzību vai piešķirt atbilstošus sociālās palīdzības pabalstus.

Tiek atvieglots administratīvais slogs sociālā taksometra pakalpojuma saņemšanai, tas nozīmē, ka sociālā taksometra piešķiršanas gadījumā vairs nav jānoslēdz līgums.

Grozījumi precizē gadījumus, kad aprūpes mājās pakalpojums tiek sniegts bez maksas. Paplašināts bezmaksas aprūpes mājās pakalpojumu saņēmēju loks: pensijas vecuma persona un persona ar invaliditāti varēs saņemt  bezmaksas aprūpes mājās pakalpojumu, ja mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, kad  ienākumi nepārsniedz 272 euro  pirmajai personai un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā (līdz šim bija 170 euro vai apgādnieks ir persona ar I grupas invaliditāti).

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 11.02.2021 06:13