Sociālo mājokli varēs īrēt saskaņā ar Sociālā dienesta speciālistu atzinumu.

 

12.jūnijā   stājās  spēkā  grozījums Daugavpils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", kas paplašina personu loku, kurām tiks nodrošināts mājoklis gadījumos, kad tās pašas saviem spēkiem nespēj to nodrošināt.  

Saskaņā ar likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām5.panta ceturto daļu, pašvaldība var noteikt atvieglotus nosacījumus personas (ģimenes) atzīšanai par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli. Ar grozījumu Saistošajos noteikumos, sociāli mazaizsargātai personai (ģimenei), pamatojoties uz Domes Sociālā dienesta sniegto atzinumu, un izvērtējot personas resursus un konkrētos apstākļus par dzīvojamās platības nepieciešamību, būs tiesības īrēt sociālo dzīvokli. Līdz šīm Saistošie  noteikumi  šādu iespēju neparedzēja.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 04.07.2019 05:57