Svinot profesionālus svētkus, apbalvoti Sociālā dienesta darbinieki

  

Ik gadu novembra otrajā otrdienā tiek atzīmēta Sociālā darbinieka diena. Tā katru gadu iezīmē laiku, kad tiek īpaši uzsvērts un izcelts sociālā darba speciālistu ieguldījums pilsētas attīstībā un labklājībā, un tiek vērtēts paveiktais sociālā darba praksē.

Ar Domes Pateicības rakstiem par apzinīgu, augsti profesionālu pienākumu pildīšanu, svinot Sociālo darbinieku dienu, apbalvoja :  

 • Inesi Proveju, Ģimenes atbalsta centra/patversmes sociālo rehabilitētāju
 • Marinu Beļavsku, Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālo pakalpojumu organizēšanas  un sociālā darba sektora personām ar invaliditāti  un veciem ļaudīm sociālo darbinieci
 • Kristīni Paegli, Sociālo pakalpojumu nodaļas asistentu pakalpojumu sektora sociālo darbinieci
 • Annu Plisku, Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem sociālo darbinieci
 • Jeļenu Luzginu, Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālo pakalpojumu organizēšanas  un sociālā darba sektora ģimenēm ar bērniem sociālo darbinieci
 • Ingu Kavecku , Sociālās palīdzības nodaļas sociālo darbinieci
 • Tatjanu Bulvani, Sociālās palīdzības nodaļas sociālo darbinieci
 • Valentīnu Vilmāni, Sociālās palīdzības nodaļas klientu apkalpošanas operatori
 • Svetlanu Petuhovu, Sociālās palīdzības nodaļas sociālo darbinieci
 • Tatjanu Lisovu, Sociālās palīdzības nodaļas sociālo darbinieci
 • Tatjanu Staseviču, Sociālās palīdzības nodaļas sociālo darbinieci
 • Valēriju Loginovu, Saimniecības sektora vadītāju
 • Valerjanu Jurānu, Sociālā dienesta  autovadītāju
 • Vitāliju Lasiju, Sociālā dienesta  autovadītāju
 • Igoru Kaštanovu , Sociālā dienesta  autovadītāju
 • Juri Rosmanoviču , Sociālā dienesta  autovadītāju
 • Vilhelmu Grabļevski, Sociālā dienesta  autovadītāju
 • Aleksandru Žavoronkovu, Sociālā dienesta  autovadītāju
 • Iju Tretjuku, Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālo pakalpojumu organizēšanas  un sociālā darba sektora pilngadīgām personām vadītāju
 • Marinu Gorkinu, Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālistu
 • Nataļju Bogdanovu, Sociālā dienesta  galveno grāmatvedi

Sociālā dienesta Pateicības raksti par apzinīgu augsti profesionālu, godīgu darbu, ieguldījumu Sociālā dienesta attīstībā un sakarā ar Sociālā darbinieka dienu tiks pasniegti:

 • Aprūpes mājās biroja kolektīvam
 • Dienas centra “Saskarsme” kolektīvam
 • Sociālās palīdzības nodaļas sociālai darbiniecei Jolantai  Pavlovičai
 • Sociālās palīdzības nodaļas sociālai darbiniecei Sandrai Mihailovai
 • Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālo pakalpojumu organizēšanas  un sociālā darba sektora pilngadīgām personām sociālai darbiniecei Ļubovai Krasovskai
 • Sociālai darbiniecei/kvalitātes vadītāja p.i. Lailai Bērzei 
 • Ģimenes atbalsta centra/patversmes un Grupu dzīvokļu ēkas uzraugam Vitoldam Griļevskim
 • Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem sociālai rehabilitētājai Jevģenijai Svirskai
 • Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem aprūpētājai Tatjanai Martsulevichai
 • Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem aprūpētājai Nataljai Gabrenai
 • Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem darbnīcu speciālistei/aprūpētājai  Raisai Gavrovskayai
 • Specializēto darbnīcu sociālai darbiniecei Ligitai Ļaļinai
 • Specializēto darbnīcu darbu vadītājai  Alīnai Markulei
 • Sociālās/nakts patversmes ēkas uzraugam Aleksejam Golubam
 • Sociālā dienesta apkopējai Verai Boļšakovai
 • Sociālā dienesta darba rīkotājai Olgai Gudakovskai
 • Sociālā dienesta datortīkla administratoram Vadimam Iliško
 • Sociālā dienesta vecākai lietvedei/arhivārei Anželai Petkunei 
 • Sociālā dienesta juristei Kristīnei Cimoškai
 • Sociālā dienesta vecākai grāmatvedei Natālijai Bivkai 
 • Sociālās/nakts patversmes vadītājai Inesei i Nastajus
 • Sociālā dienesta personāla inspektorei/sistēmanalītiķei Tatjanai  Jurānei
 • Ģimenes atbalsta centra/patversmes un Grupu dzīvokļu vadītājai  Dainai Umbraško

Sirsnīgs sveiciens un vislabākie novēlējumi profesijas svētkos! 

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 13.11.2020 12:07