Valsts apmaksāta palīdzība pacientiem ar onkoloģiskām slimībām un viņu tuviniekiem

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” palīdz pacientiem un tuviniekiem, kurus skārusi onkoloģiska slimība. Ir  divas valsts  atbalstītās  programmas, kas pieejamas ikvienam pacientam, kas saskāries ar onkoloģisku slimību un viņa tuviniekam bez maksas. Programmās piesaistīti augsti kvalificēti un zinoši speciālisti, kuriem ir liela pieredze darbā ar cilvēkiem ar onkoloģisku diagnozi.  

1. Psihoemocionālā atbalsta centrs (RAKUS Latvijas Onkoloģijas centrs),  kurā strādā psihoterapeits, psihologs, mākslas terapeiti, fizioterapeits, onkoloģijas māsa un konsultants ar sociālā darba pieredzi.  Centrā konsultāciju un atbalstu var saņemt ikviens onkoloģiskais pacients, neatkarīgi no savas ārstniecības iestādes vai dzīvesvietas.

Centrā atbalstu var saņemt ikviens, kas saskāries ar onkoloģisku slimību  gan klātienē, gan, zvanot - 67040830!

Centra atrašanās vieta: Latvijas Onkoloģijas centra stacionāra 1.stāvā (aiz garderobes).

Centra darbs:

 • Darba laiks no 9.00- 17.00;
 • Centrā vienlaikus strādā divi speciālisti konsultanti;
 • Pacienti un tuvinieki var nākt uz centru, iepriekš nepierakstījušies;
 • Pacienti un tuvinieki var nākt uz centru, iepriekš pierakstoties, zvanot pa tālruni 67040830;
 • Ja nepieciešams, centra speciālisti konsultanti pēc uzaicinājuma (medicīnas darbinieka, pacienta vai tuvinieka iniciatīva) apmeklē pacientus nodaļās;
 • Lai  pieteiktu, vienotos par nodaļu apmeklējumu – 67040830;
 • Ja paredzēts apmeklēt LOC, tad var vienoties par konsultāciju pie konkrēta speciālista, piemēram, otrdienās un ceturtdienās - fizioterapeits, trešdienās- psihoterapeits utt., iepriekš zvanot pa tālruni 67040830!

 2.   Psihosociālās rehabilitācijas programma onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem „Spēka avots”. Tā ir 6 dienu rehabilitācijas programma, kurā var pieteikties ikviens (pacients kopā ar tuvinieku), kurš vēlas sakārtot savu emocionālo dzīvi pēc onkoloģiskas slimības (grupu terapija, fizioterapija, lekcijas par svarīgiem jautājumiem u.c.). Programma ir bez maksas, to nodrošina „Dzīvības koks” pēc Labklājības ministrijas deleģējuma līguma.

Pieteikšanās: www.dzivibaskoks.lv. Informācija pa tālruni: 67625339.

Norise:

 • No svētdienas plkst,17.00 līdz nākamās nedēļas sestdienas 9.00 (sešas dienas) - dalībniekam jādzīvo norises vietā;
 • Ierašanās rehabilitācijas programmas vietā, iepazīšanās ar dalībniekiem, pasniedzējiem un programmu;
 • Grupu terapija (katram dalībniekam 9 nodarbības);
 • Fizisko aktivitāšu nodarbības (vismaz sešas);
 • Lekcijas par aktuāliem jautājumiem pēc onkoloģiskas slimības (vismaz četras);
 • Individuālās konsultācijas pie speciālistiem (katram dalībniekam vismaz divas);
 • Ēdināšana un dzīvošana viesu namā bez maksas;
 • Labs garastāvoklis, informācijas apmaiņa un sarunas ar līdzīgi domājošiem- neatsverama iespēja!

Pasniedzēji un grupu vadītāji, speciālisti: psihologs/psihoterapeits, mākslas terapeits, fizioterapeits, ārsts- onkologs, onkoloģijas māsa, uztura speciālists, fizisko aktivitāšu speciālists u.c.

Kas nepieciešams, lai pieteiktos programmā:

 • Pārliecība, ka vēlas kaut ko darīt, lai uzlabotu emocionālo pašsajūtu;
 • Invaliditātes apliecība vai Ģimenes ārsta/ārsta-speciālista rekomendācija/nosūtījums psihosociālās rehabilitācijas kursa saņemšanai.

Kontaktinformācija: www.dzivibaskoks.lv , tel. 67625339, e-pasts: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”

Pēdējās izmaiņas veiktas: 23.04.2021 08:28