Ja kompensācijas summa veselības aprūpei uz 2021. gadu netiek saņemta pilnībā, dokumenti jāiesniedz līdz 15. decembrim

 

Sociālais dienests atgādina, ka lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu/atbalstu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus, kas pamato nepieciešamo veselības aprūpi (norīkojumus, receptes  utml., kas satur ar pieprasītāja personas kodu).  Gadījumā, ja pieprasīta izdevumu kompensācija, pabalsta pieprasītājs iesniedz izdevumu apliecinošus dokumentus (čekus, rēķinus utml., kas satur ar pieprasītāja personas kodu).  Minētos dokumentus lūdzam iesniegt Sociālajā dienestā līdz 2021.g. 15.decembrim.  Uzmanību! Aicinājums attiecas tiem Sociālā dienesta klientiem, kuriem  ir derīgi statusi  un kuri nav izņēmuši pilnā apmērā kompensācijas par veselības aprūpi  summu atlikumus par 2021. kalendāro  gadu  

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti  :

  • ar  e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.12.2021 14:10