Remontdarbi Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību ēkās

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPD SLP 2014/14
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi zemāk norādītos nodaļās un struktūrvienībās:

-Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem (Arhitektu iela 21, Daugavpils);

-Sociālā māja (Šaurā iela 28, Daugavpils);

-Sociālo pakalpojumu nodaļa ģimenēm ar bērniem (Kr. Valdemāra iela 13, Daugavpils);

-Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centrs (Liepājas iela 4, Daugavpils);

-Bērnunams-patversme „Priedīte” (Turaidas iela 36, Daugavpils) 

Paredzamā līgumcena: EUR 42328, 00 bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 15.septembrim, plkst. 12:00 pēc vietējā laika
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90001998587
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika
Tālrunis: 654 23700
Fakss: 654 40930
Kontaktpersona:

Par darba apjomiem vai būvlaukuma un objektu apskati – Saimniecības nodaļas vadītājs Valērijs Loginovs, tālrunis: 654 40912, mob. 29639315 e-pasts: saimnieciba@soclp.lv.

Juridiskajos jautājumos vai par citiem jautājumiem – juriste Natālija Čerkasova, e-pasts: jurists@soclp.lv, tālrunis: 654 40925, mob. 29259124.

Dokumentācija:

Nolikums

PIELIKUMI

Darba apjomi

Paziņojums par plānoto līgumu  

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

IEPIRKUMA LĪGUMS

Atbildes uz jautājumiem:

atbildes

Pēdējās izmaiņas veiktas: 30.09.2014 13:31