AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE VEICINOT PĀRROBEŽU MOBILITĀTES AKTIVITĀTES STARP DAUGAVPILI, ZARASAI UN VISAGINAS (PĀRTRAUKTS)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPD SLP 2014/13
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

  Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta  Nr. LLV-392 "Sociālais taksometrs veicinot pārrobežu mobilitātes aktivitātes starp Daugavpili, Zarasai un Visaginas" ietvaros „Automašīnas iegāde veicinot pārrobežu mobilitātes aktivitātes starp Daugavpili, Zarasai un Visaginas”

Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: NMR Nr.90001998587
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika
Tālrunis: 65423700,
Fakss: 654 40930
Kontaktpersona:

juriste Natālija Čerkasova: 65440925, jurists@soclp.lv

Dokumentācija:

NOLIKUMS

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Uzvarētāja apraksts: Komisija konstatē, ka iepirkuma procedūrai nav pieteicies neviens pretendents. Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma izbeigšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta 1.daļu.
Pēdējās izmaiņas veiktas: 28.08.2014 10:44