Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldei

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPD SLP 2013/13
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldei (turpmāk – pakalpojums), saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (nolikuma 1.pielikums) nosacījumiem un iepirkuma instrukcijā iekļautajām prasībām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31.martam plkst.15:00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: NMR Nr.90001998587
Adrese: juridiskā adrese: Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV-5401, Latvijas Republikā
Tālrunis: 654-23700
Fakss: 654-40930
Kontaktpersona:

Sociālo lietu pārvaldes juriste Anastasija Kotova, e-pasts: jurists@soclp.lv tālr.: 65440925 

Dokumentācija:

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

NOLIKUMS

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

LĪGUMS

Pēdējās izmaiņas veiktas: 12.08.2014 11:45