Saimniecības preču iegāde Sociālo lietu pārvaldes vajadzībām (PĀRTRAUKTS)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPD SLP 2014/8
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Saimniecības preču iegāde Sociālo lietu pārvaldes vajadzībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 14.jūlijam, plkst. 16.30 pēc vietējā laika
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: Reģ. Nr. 90001998587;
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika
Tālrunis: 654-23700
Fakss: 654-40930
Kontaktpersona:

Valērijs Loginovs: 654 40929, saimniecība@soclp.lv vai Jānis Kāršenieks: 65440925, jurists@soclp.lv

Dokumentācija:

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta.

2014.gada 02.jūlija izveidotā iepirkuma “Saimniecības preču iegāde Sociālo lietu pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD SLP 2014/8 komisija, pamatojoties uz publisko iepirkumu likuma 38.panta 2.daļu pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

Sakarā ar pieņemto lēmumu Sociālo lietu pārvalde minēto informāciju nosūta visiem pretendentiem un saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 26.panta ceturto daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par pārtraukšanu, kurā par apstākļiem, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai, norāda „nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos”.

NOLIKUMS

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.07.2014 10:01