Jaunumi

 • Uzmanību, APTAUJA!

  Sociālais dienests kopīgi ar Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils komiteju gatavo Ziemassvētku labdarības akciju "Pasaulē pastāv mīlestība", kuras mērķis ir naudas līdzekļu vākšana palīdzībai ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti. Pirms akcijas uzsākšanas mēs rīkojam aptauju lai izpētītu sabiedrības viedokļi par to, kādiem mērķiem jānovirza saziedotie līdzekļi.

 • Piesakies Ziemassvētku laboratorijām!

  13. decembrī no plkst. 16:00 līdz 19:00 Daugavpils Universitātes jaunajā korpusā (Parādes ielā 1A) notiks Ziemassvētku laboratorijas. Pasākuma apmeklētājiem tiks sniegta iespēja bezmaksas apgūt jaunas prasmes, iesaistoties radošās aktivitātēs triju stundu garumā.

 • Starppaaudžu sadarbība spēj iemācīt ko jaunu un noderīgu.

  27.pirmskolas iestāde svinēja savu pastāvēšanas 45.gadadienu.Arī Sociālais dienests sveica Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas iestādi “Mana mārīte” jubilejā. Starrppaaudžu sadarbības ietvaros draudzība ar šo pirmskolas iestādi Dienas centram “Saskarsme” ilgst daudzus gadus.

 • Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem integrācija pilsētas vidē

  Viena no galvenajām problēmām cilvēkiem ar invaliditāti ir viņu adaptācija sabiedrībā. Dienas centra speciālisti personām ar garīga rakstura traucējumiem (Arhitektu ielā 21) programmas “Sociālā rehabilitācija un aprūpe” ietvaros veic plašu darbu klientu sociālajai integrācijai pilsētvidē. Programmas mērķis – redzesloka paplašināšana un kvalitatīvas atpūtas uzlabošana, apmeklējot dažādus kultūras un sporta pasākumus, piedaloties ekskursijās, iepazīstoties ar dzimtās pilsētas, novada vēsturi un kultūru, saskarsmes iemaņu attīstība ne tikai ar cilvēkiem ar līdzīgu diagnozi, bet arī ar pērējiem pilsētas iedzīvotājiem. Tas viss cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem dod vienlīdzīgas iespējas un tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
 • Nakts patversme gatava ziemas periodam

  Siltajā gada laikā klientu šeit nav daudz. Bet līdz ar aukstuma iestāšanos darba apjoms Nakts patversmē Šaurajā ielā 23 krietni pieaug. Lai gan īstais sals vēl nav sācies, patversme ir gatava uzņemt klientus visu diennakti. Šeit tiek īstenota arī speciāla programma „Karsts ēdiens – veselīga vide”, kuras ietvaros ikviens, kuram tas ir nepieciešams, var saņemt karstās pusdienas.

 • Domē pasniedza veselības apdrošināšanas polises Ļeņingradas blokādi pārcietušajiem

  1. novembrī Domē pasniedza veselības apdrošināšanas polises Ļeņingradas blokādi pārcietušajiem daugavpiliešiem.Tā ir sena tradīcija. Aizsākās tā 2001. gadā un katru gadu šie cilvēki saņem veselības apdrošināšanas polises. Pasniedzot polises, Domes priekšsēdētājs Rihards Eigims izteica gandarījumu, ka, neskatoties uz varas maiņām, šī tradīcija nav pārtraukta. Viņš pateicās klātesošajiem par izturību un vēlēja stipru veselību.

 • Atbalstu politiski represētajām, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem var saņemt sākot ar 1.novembri.

  Informējam Daugavpils pilsētas iedzīvotājus, ka sākot ar 2018.gada 1.novembri Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” uzsāk iesniegumu pieņemšanu materiālā atbalsta piešķiršanai politiski represētajām, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajām personām, Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem, atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.10.2013 11:25