Jaunumi

 • Pašvaldības ēdināšanas atbalsts bērniem ārkārtējā situācijā

  2020.gada 6.aprīlī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē apstiprināti saistošie noteikumi Nr.13 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” . Šie noteikumi paredz ēdināšanas atbalstu bērniem (bērns – vecumā no 0-18 gadiem/19 gadi, ja mācās 12.klasē). Atbalstu var saņemt tie bērni, kuru dzīves vieta deklarēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdī, 12.03.2020. Šie saistošie noteikumi paredz vienreizēju ēdināšanas atbalstu bērniem par 2 mēnešiem (aprīlis, maijs), kuru administrē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde. Atbalstu var saņemt:

 • Dienas centra “Saskarsme” klienti izmanto attālinātas nodarbības.

  Laikā, kad mūsu klientiem lūgts uzturēties mājās, Dienas centra “Saskarsme”, kultūras pasākumu organizatore A. Sivakova radusi darbam alternatīvu pieeju datora lietošanas prasmju apguvei. A. Sivakova attālināti apmāca datorprasmēm Dienas centra klienti. Kā pastāstīja kultūras pasākumu organizatore šis process protams prasa lielāku pacietību ,bet rezultāti ir jūtami. Šī nodarbe izolācijas laikā klienti uzmundrina , savukārt, viņa paša jūtas noderīga un var veikt savu darbu arī attālināti.

 • Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 31. maijam

  LM atgādina, ka trūcīgā un maznodrošinātā statuss dod tiesības ģimenei (personai) saņemt valsts un pašvaldības noteikto atbalstu un atvieglojumus.

  2020. gada 20. martā pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas nozīmē līdz 2020.gada 31.maijam.

 • Sveiciens svētkos!

  Sveicu Jūs visus sociālā dienesta Daugavpilī dibināšanas dienā!Šīs dienas sarežģītā situācija vēlreiz pierāda, cik nozīmīgs un nepieciešams ir jūsu darbs. Ikdienāuz jūsu pleciemgulstasmilzīga atbildība, jūs palīdzat un sniedzatatbalstu krīzes situācijā nonākušam cilvēkam, izglītojat un motivējatviņu rast sevī spēkus pārvarēt grūtības. Vēluveselību, laimi ģimenēsunpanākumus Jūsu smagajā, bet tik ļoti svarīgajā darbā!

  Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.10.2013 11:25