Jaunumi

 • Veselības veicināšanas pasākums bēŗniem ar vecākiem

  Daugavpils pašvaldība sadarbībā ar SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" un Sociālo dienestu īsteno Eiropas Savienības 2014.-2020,gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/101 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā”, kura ietvaros bērniem ir iespēja ņemt dalību veselības veicināšanas pasākumā –"Skolas vecuma bērnu izglītošana par veselīgu stāju saglabāšanas un nodrošināšanas jautājumiem, praktiskās apmācības fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai un stājas stiprināšanai".

 • Jaungada pasākums bērniem

  08.01.Dienas centra “Saskarsme” uz Jaungada eglīti sapulcējās bērni ar autisma spektra traucējumiem. Pasākuma laikā bez rotaļām, dejām, sacensībām, ko bija noorganizējuši vecāki, bērnus gaidīja arī citi pārsteigumi.
 • Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos

  19. decembrī stājās spēkā grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām” , kuri paredz atbalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai izmaksu sakārtošanu un sociālās palīdzības spektra paplašināšanu daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm ar maznodrošināto statusu.

 • Valsts juridiskā palīdzība – arī Satversmes tiesas procesā

  No 2019. gada 1. janvāra ir iespēja saņemt daļēju valsts nodrošināto juridisko palīdzību personām, kas nav atzīstas par trūcīgām vai maznodrošinātām, bet kuru ienākumi nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru, kā arī saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā. To nosaka grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā.

 • Paplašināts ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalsta saņēmēju loks

  Pēc Labklājības ministrijas (LM) ierosinājuma ir papildināti nosacījumi Eiropas Savienības finansēto pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu saņemšanai, un tagad to saņēmēju loks varēs būt plašāks. To paredz otrdien, 18. decembrī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta grozījumi noteikumos„Darbības programmas ”Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”.

 • 11.janvārī Dienas centrā “Saskarsme” notiks labdarības akcijas „Šajā pasaulē ir mīlestība” noslēguma pasākums

  No 2018.g. 20. novembra līdz 2019.g 10.janvārim Daugavpilī notiek labdarības akcija „Šajā pasaulē ir mīlestība”, kuru Sociālais dienests organizēja sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils pilsētas komiteju. Šogad labdarības akcija veltīta Daugavpils pilsētas ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.10.2013 11:25