Jaunumi

 • Ugunsdrošības nedēļa Sociālajā dienestā

  22.-26. oktobrī Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” struktūrvienībās notika ugunsdrošības nedēļa. Tika veiktas praktiskās nodarbības un teorētiskā apmācība saskaņā ar izstrādātājiem rīcības plāniem ugunsgrēka gadījumā vai ar ārkārtas situācijās gadījumā.
 • Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti

  Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros ir uzsākusi pasākuma “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti” īstenošanu, lai motivētu, preventīvi atbalstītu un veicinātu ilgstošo bezdarbnieku ar invaliditāti iekārtošanos piemērotā, pastāvīgā darbā, iesaistīšanos pašnodarbinātībā vai piemērotās apmācībās (piemērotas izglītības apguvē), mazinot sociālās atstumtības risku.

 • Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem aicina jaunus klientus

  Cilvēks ir sociāla būtne. Ārpus sociālās vides cilvēks nespēj sasniegt savas attīstības augstāko punktu un nespēj pašrealizēties. Parasti jaunie cilvēki, pabeidzot skolu, turpina mācīties tālāk, vai nu meklē darbu, ņemot vērā savas iespējas un intereses. Personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem bieži vien paliek izolētībā. Īsi izklaides pasākumi, kurus piedāvā dažādas sabiedriskās organizācijas, nespēj pat daļēji atrisināt šo problēmu. Tajā pašā laikā, personas ar invaliditāti cenšas pašrealizēties un bieži vien vēlas iesaistīties sociālajā dzīvē viņiem pieejamajā līmenī.

 • Maizes diena Sociālajā patversmē

  16. oktobrī, Starptautiskajā Maizes dienā, Sociālajā patversmē Šaurā ielā 23 notika veltīts šim notikumam pasākums. Tajā piedalījās Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils nodaļas pārstāvji. Sociālās patversmes klientiem pastāstīja par maizes lomu cilvēka pareizā uzturā, kā arī dāvāja gardu, aromātisku un svaigu ražotu maizi.
 • Dienas centra “Saskarsme ” aktivitātes nenorimst.

  Dienas centrs “Saskarsme” klientiem, nodrošinot izglītošanas, brīvā laika pavadīšanas, mākslas , mākslinieciskās pašdarbības nodarbības, dot iespēju apmeklētājiem pašrealizēties, pašiem tapt par aktivitāšu organizatoriem un vadītājiem, realizēt savas ieceres.
 • Kampaņa "Cilvēks, nevis diagnoze"

  Labklājības ministrija 10.oktobrī,Pasaules garīgās veselības dienā, uzsāk komunikācijas kampaņu par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (deinstitucionalizācijas atbalstam)"Cilvēks, nevis diagnoze!", lai skaidrotu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā nozīmību, analizējot stereotipus un psiholoģiskās barjeras, kas pašlaik valda vairumā sabiedrības.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.10.2013 11:25