Jaunumi

 • Pašvaldības policija un Sociālais dienests regulāri apseko bezpajumtnieku uzturēšanās vietas

  Ziemas periodā Daugavpils Sociālais dienests sadarbībā ar Pašvaldības policiju regulāri rīko reidus, kuru mērķis ir informēt bez naktsmītnes esošus cilvēkus par iespējām saņemt sociālo palīdzību, vajadzības gadījumā arī nogādājot viņus nakts patversmē. Lai gan dienas stundās jau ir iestājies siltāks laiks, naktīs gaisa temperatūra joprojām krītas zem nulles, tāpēc ir svarīgi neatstāt bezpalīdzīgā stāvoklī tos, kas var nepārdzīvot auksto nakti uz ielas.

 • Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde organizē iedzīvotājiem bezmaksas latviešu valodas kursus

  Daugavpils pilsētas dome ir piešķīrusi finansējumu latviešu valodas kursu organizēšanai Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem 2019.gadā. Prioritāte ir tiem iedzīvotājiem, kuri pirms tam nav apmeklējuši bezmaksas kursus, kuriem latviešu valodas kursi nepieciešami LR pilsonības iegūšanai, valsts valodas prasmes līmeņa iegūšanai vai paaugstināšanai, reemigrantiem. Kursu programma paredzēta 100 stundām.

 • “Mūsu sirdīs mīlestība mīt!”

  Programmas “Sociālā rehabilitācija un aprūpe” un “Sociālā rehabilitācija nodarbību telpās” ietvaros Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klienti, tuvojoties Valentīndienai, ar milzīgu mīlestību sirdīs gatavojas svētkiem un kopā ar speciālistiem izcepa cepumus svētku galdam, kā arī izgatavoja dažādus tematiskus rokdarbus un svētku atklātnes, kuras mūsu Centra viesi var apskatīt izstādē “Mūsu sirdīs mīlestība mīt” Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem aktu zālē līdz 22.02.2019.

 • Apsveikums kolēģiem

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” sirsnīgi sveic Ilonu Liepiņu, Ilzi Desetnieci, Diānu Čuhnovu Baltijas Starptautisko Akadēmiju absolvējot!

 • Notika kārtēja fizioterapeitu nodarbība bērniem

  11.februārī dienas centra “Saskarsme” Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros notika kārtējā nodarbība Sociālā dienesta klientu bērniem.

 • Maijā Daugavpilī notiks starptautiskā konference, veltīta sociālo pakalpojumu attīstības pieredzes apmaiņai

  8. februārī Daugavpili apmeklēja „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju direktoru asociācijas” delegācija tās prezidenta Modra Karseļa vadībā. Viesi bija ieradušies, lai pārrunātu iespējas organizēt Daugavpilī četru Baltijas valstu( Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas) sociālo aprūpes namu vadītāju asociācijas ikgadējo pavasara konferenci.

 • Izsludināts konkurss " Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2018".

  Balsošana ir sākusies - no 2019.gada 7.februāra līdz 28.februārim!Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību, Latvijas profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju. Konkursa mērķis ir apzināt sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, pagodināt visveiksmīgākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus. Popularizēt un veicināt sociālā darba profesijas prestižu.
Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.10.2013 11:25