Klientiem

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

                  

                 NORMATĪVIE DOKUMENTI KLIENTIEM       

                  

                 Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.47 Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti

                 Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.46 Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām    

                 Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"

                 Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 53 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni”

                 Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 Daugavpils  valstspilsētas atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai

                 Daugavpils pilsētas domes  saistošie noteikumi Nr.21 "Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi" 

                 Daugavpils pilsētas domes 25.10.2007. saistošie noteikumi Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

                 Daugavpils pilsētas domes 29.10.2009. saistošie noteikumi Nr.31 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos"

                 Ministru kabineta noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu

                 Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā

                  

                 Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.01.2022 10:40