Maksas pakalpojumi

2017.gada 14.decembra Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.686 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”  maksas pakalpojuma cenrādi "

Daugavpils pilsētas domes Sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenas

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Cena EUR bez PVN

1. Sociālie pakalpojumi:

 1.1. aprūpe mājās

1 stunda 3,14

 1.2. uzturēšanās Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem (citu pašvaldību klientiem, izņemot pasākumus "Deinstitucionalizācija" projekta  īstenošanā)

1 diena

13,60

 1.3. Dienas aprūpes centra “Saskarsme” apmeklēšana (citu pašvaldību klientiem)

1 diena

1,00

 1.4. uzturēšanās Ģimenes atbalsta centrā/patversmē (citu pašvaldību klientiem, izņemot pasākumus "Deinstitucionalizācija" projekta īstenošanā)

1 diennakts

8,94

 1.5. uzturēšanās Nakts patversmē (citu pašvaldību klientiem)

1 diennakts

3,69

 1.6. uzturēšanās Sociālajā patversmē (1 gultas vieta)

1 diennakts

2,26

 1.7. uzturēšanās grupu dzīvoklī  (citu pašvaldību klientiem, izņemot pasākumus "Deinstitucionalizācija" projekta īstenošanā)

1 diennakts

9,39

 2. Klientu līdzmaksājumi:

 2.1. Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem

1 diena

1,00 

 2.2. veļas mazgāšanas pakalpojums Sociālajā mājā

1 reize

0,15

 2.3. dušas izmantošana Sociālajā mājā

1 reize

0,45

 2.4. līdzdalības maksājums par gultasvietu Sociālajā patversmē

1 diennakts

0,60

 3. Nomas objekti (gadījumos, ja tie tiek iznomāti sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai):

 3.1. Dienas centra “Saskarsme” kafejnīcas telpas

1 stunda

1,48

 3.2. Dienas centra “Saskarsme” aktu zāle

1 stunda

2,16

 3.3. Dienas centra “Saskarsme” konferenču zāle

1 stunda

1,31

2018.gada 22.marta daugavpils pilsētas domes lēmums Nr 113 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrādi projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”" 

 

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veidi

Mērvienība

Cena eiro

bez PVN

1.

Sociālie pakalpojumi:

 

 

1.1.

aprūpe mājās (personām ar garīga rakstura traucējumiem)

1 stunda

4,98

1.2.

specializētās darbnīcas (personām ar garīga rakstura traucējumiem)

1 diena

16,10

1.3.

grupu dzīvoklis (personām ar garīga rakstura traucējumiem)

1 diena

12,54

2.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:

 

 

2.1

psihologs (personām ar garīga rakstura traucējumiem)

1 stunda

23,00

 

2.2.

psihologs (bērniem ar funkcionāliem traucējumiem)

1 stunda

23,00

Pēdējās izmaiņas veiktas: 05.04.2018 13:43