Vadībai pakļautie sektori

ADMINISTRATĪVĀ UN SAIMNIECĪBAS NODAĻA

20

654 21536

 

Nodaļas vadītāja

 

 

Vispārējais sektors

 

 

 

VADIMS ILIŠKO

IT administrators

20.

654 21536

NATĀLIJA ČERKASOVA

Juriste

4.

654 40914

 

NATĀLIJA LAGANOVSKA

Vecākais lietvedis/arhivārs

Lietvede-redaktore

9.

654 40927

ANNA ZNOTIŅA

 

VIKTORIJA MAĻCEVA

E-klientu apkalpošanas operators

Lietvede

Vecākais lietvedis/arhivārs

 

 

 

 

Grāmatvedība

10.

654 40910

NATAĻJA BOGDANOVA

Galvenā grāmatvede

8.

654 40917

IRINA ĻEONOVA

Ekonomists/datu bāzes analītiķis

10.

 

 

8.

654 40920

 

 

654 40917

ALLA PETKEVIČA, LILIJA  KURČA

JEĻENA LUKAŠEVIČA,

TATJANA LAUDIŅA

ĻUBOVA IVANOVA

Vecākā grāmatvede, kasiere

 

Grāmatvedes

Grāmatvede

Saimniecības sektors

20.

654 21536

VALĒRIJS LOGINOVS

Darbu rīkotājs saimniecības jautājumos

12.

654 40922

OLGA GUDAKOVSKA

Saimniecības pārzinis (klientu līdzdarbības pasākumu koordinators)

 

654 42666

ALEKSANDRS  RUMJANCEVS

Noliktavas pārzinis Šaurā 28

Administratīvās un saimniecības nodaļas vadītājas pieņemšanas laiks -   pirmdienās no 14.00 līdz 16.30.

Administratīvās un saimniecības nodaļas Vispārējā sektora jurista N.Čerkasovas  pieņemšanas laiks -  pirmdienās  no 14.00 līdz 16.30.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.02.2018 13:49