IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

clip_image002clip_image004clip_image006

  

Projekts: „Drošības poga Latgalē”

Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/045

Projekta mērķis: Attīstīt jaunu, Daugavpils pilsētas pašvaldībā inovatīvu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu – drošības pogas pakalpojumu, tādā veidā nodrošinot personu ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma personu integrāciju sabiedrībā un sekmējot personu ar funkcionāliem traucējumiem nodarbinātību.

Mērķa grupa: Personas ar funkcionāliem traucējumiem –10 cilvēki, pensijas vecuma un pirmspensijas vecuma personas – 20 cilvēki.

Projektu īsteno: Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība”

Projekta norise:

  • Individuālās mājaprūpes – ārkārtas aprūpētāju atlase un apmācības.
  • Pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamā tehniskā pieslēguma izveide klientu dzīvesvietā un klientu sagatavošana pakalpojuma saņemšanai. Pakalpojums nodrošināts 24 stundas diennaktī.
  • Drošības pogas pakalpojuma sniegšana – 30 cilvēki.
  • Konsultatīvs atbalsts sociālā darba speciālistu darba spēju uzturēšanai un atjaunošanai – 44 stundas.
  • Sabiedrības informēšana par projektu un izveidoto pakalpojumu.

Projekta norises laiks: 2012.gada 2.janvāris – 2013. gada 31.decembris

Kopējā summa: LVL 99585.60

Kontaktpersona, kas var sniegt detalizētu informāciju par projektu:

Projekta vadītāja Ilze Vāciete, tālr.67709818, ilze.vaciete@samariesi.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.05.2018 10:46