Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr. LLV-392 "Sociālais taksometrs veicinot pārrobežu mobilitātes aktivitātes starp Daugavpili, Zarasai un Visaginas"

     

Oriģinālais nosaukums: ("Social taxi, promoting cross-border mobility activities between Daugavpils, Zarasai and Visaginas")

Projekta saīsinātais nosaukums: „Social taxi” (Sociālais taksometrs)

PROJEKTA PARTNERĪBA:

Vadošais partneris (LP): Lietuvas Sociālās integrācijas valsts institūts

Projekta partneri Latvijā (2): PP3-Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde, PP2-biedrība „Kukuži”

Projekta partneri Lietuvā (2): PP4- Zarasai pilsētas pašvaldība, PP5- Visaginas pilsētas pašvaldība

Projekta īstenošanas laiks17.03.2014.-16.06.2015.  (15 mēneši).

Projekta mērķauditorija: cilvēki ar īpašām vajadzībām, kas pārvietojas ratiņkrēslos.

Projekta mērķi:

  1. Izveidot IT sistēmu un mobilo aplikāciju, kas ļaujs cilvēkiem viegli plānot un organizēt savus braucienus.
  2. Iegādāties speciāli aprīkotu automašīnu.
  3. Izveidot un nodrošināt sociālo taksometra pakalpojumus Daugavpilī.
  4. Mazināt mobilitātes traucējumus Daugavpils iedzīvotājiem ar ratiņkrēsliem.

Pateicoties šīm projektam ir sagaidāms, ka jaunais pakalpojums Daugavpilī, ievērojami palielinās cilvēka mobilitāti ar invaliditāti un nodrošinās iespēju pārvietoties bez ierobežojumiem. Tas dos iespēju cilvēkiem ratiņkrēslos sajust sevi neatkarīgiem no ģimenes locekļiem, lai apmeklētu dažādas vietas par brīvu.

Sociālais taksometrs būs jauns pakalpojums Daugavpilī, kas ļaus cilvēkiem ratiņkrēslos ērti nokļūt nozīmētajā vietā, piemēram, ārstniecības iestādēm, universitāti, kino, darbu, teātri, utt.

Plānots, ka projekta laikā piedalīsies 60 personas, kas pārvietojas ar ratiņkrēsliem. Kopējais sociālo taksometra veiktie pasūtījumi būs aptuveni 600.

Projektu līdzfinansē:

Kopējais projekta finansējums Daugavpilī

29300,00 EUR

 

Eiropas reģionālaja attīstības fonda (ERAF) finansējums (85%)

24905,00 EUR

 

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums (15%)

4395,00 EUR

 

 

Pakalpojuma “Sociāla taksometra” instrukcija 

Preses relīze

Preses relīze Nr2

Kontaktpersonas:

Tatjana Jurāne, Sociālo lietu pārvaldes Informācijas, supervīzijas, apmācības, attīstības un projektu nodaļas vadītāja, tālr. +371 20371977, e-pasts: personal@soclp.lv

Sanita Suveizda, projekta koordinatore, tālr. +371 26409763

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam

Programmas mājas lapa: www.latlit.eu

 

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.05.2018 10:11