LM sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldi īsteno ERAF projektu SPOLIS

 

Labklājības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm un sadarbības partneriem, tajā skaitā ar Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldi , Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros valsts sociālās politikas monitoringa sistēmas un elektronisko pakalpojumu attīstībai īsteno projektu Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana”.  

Lasīt vairāk: http://www.lm.gov.lv/text/2248

Lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības administratīvo resursu izmantošanu un novērstu risku, ka trūcīgas ģimenes (personas) statuss un/vai sociālie pabalsti tiek piešķirti prettiesiski, SLP  pilnveido sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammu LIETIS. Sākot ar 2014.gadu, ir izdarīts milzīgs darbs, lai nodrošinātu automātisku datu saņemšanu no dažādām valsts informācijas sistēmām vai reģistriem, kas nepieciešami ģimeņu (personu) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanai. Līdz 2014.gadam lielākā daļa no valsts informācijas sistēmām vai reģistriem nebija pieejami vai bija pieejami daļēji un bija nepilnīgi ne tikai Daugavpils pašvaldībai, bet arī citu pašvaldību sociālajiem dienestiem. SLP darbinieki varēja izmantot tikai dažus atsevišķus moduļus, kas bija ārpus LIETIS funkcionalitātes:

-          “GRINS VSAA”, kurā tikai reizi mēnesī tika aktualizēti dati no Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas par personām izmaksātajām pensijām un pabalstiem;

-          „NVA Data”, kurā reizi diennaktī tika aktualizēti no Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas saņemtie dati par bezdarbnieka statusu un par personas dalību nodarbinātības pasākumos, un, ja informāciju bija nepieciešams izdrukāt, tā bija jāpārkopē uz Microsoft Word dokumentu, jo to nevarēja izdrukāt tieši no moduļa;

-          iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas lietojumprogrammu “PERS”, kurā tika saņemti dati no Iedzīvotāju reģistra;

-          izmantojot SLP piešķirtās piekļuves tiesības valsts informācijas sistēmām, VVDZ (piekļuves tiesības ir piešķirtas tikai vienam darbiniekam) un CSDD.

Pateicoties Valsts kontroles veiktajām revīzijām pašvaldībās, jautājums par publisko reģistru datu pieejamību tika aktualizēts valsts līmenī un tādejādi tika nodrošinātas iespējas slēgt attiecīgus sadarbības līgumus par datu saņemšanu no informācijas sistēmu pārziņiem/turētājiem tiešsaistes režīmā un bez maksas. Projekta „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” (identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/023) ietvaros, 2014.gada nogalē tika uzsākts darbs pie tehnisko risinājumu izstrādes un 2015.gadā jūnijā SLP informācijas sistēma LIETIS tika pilnveidota un tika izstrādāta saskarne datu saņemšanai no VDEAVK, VSAA un NVA, papildus tika izstrādāta saskarne datu saņemšanai no CSDD, VID, UGF, VVDZ, UR. Šobrīd visi dati no augstākminētajiem reģistriem tiek atspoguļoti LIETIS lietotāju saskarnē, kas paātrina klientu apkalpošanas procesu, kā arī klientiem vairs nevajag pašiem saņemt izziņas no augstākminētajām iestādēm un iesniegt SLP.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.10.2015 05:52